Pevná a družicová služba


Prehľad povolení (.xlsx)   Prehľad povolení (.ods)
- frekvenčné pásma pre spoje typu bod - bod, bod - multibod, 
- MMDS a MVDS,
- SNG, VSAT,
- meteorologické radary,  
- video PMSE.