Pevný prístup k internetu poskytovalo 810 operátorov

FixNet
27.09.2018, Tlačová správa
     Ku koncu roka 2017 poskytovalo v Slovenskej republike pevný širokopásmový prístup („prístup s vysokou rýchlosťou“) k internetu 810 oprávnených subjektov, ktoré mali k tomuto termínu pripojených cca 1,44 mil. užívateľov. Najviac, až 721 tis. užívateľov, sa pripájalo k širokopásmovému internetu prostredníctvom prístupových sietí novej generácie (NGA). Poradie poskytovateľov pevného širokopásmového pripojenia podľa počtu pripojených užívateľov: 1. Slovak Telekom, a.s., 2. Orange Slovensko, a.s., 3. UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., 4. ANTIK Telecom, s.r.o., 5. SWAN, a.s., 6. Slovanet, a.s., 7. RadioLAN, spol. s.r.o., 8. DSI DATA s.r.o., 9. SATRO s.r.o., 10. BENESTRA, s.r.o. Vyplýva to z údajov, ktoré telekomunikační operátori poskytli Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ).
     Druhou najvyužívanejšou technológiou bola technológia DSL, prostredníctvom ktorej bolo pripojených 350 tis. užívateľov. V rámci NGA bolo najviac až 225 tis. užívateľov pripojených prostredníctvom FTTH. Prostredníctvom FTTB bolo pripojených 193 tis. užívateľov. Počet koncových užívateľov pripojených prostredníctvom pevných bezdrôtových sietí (FWA a WiFi) dosiahol 298 tis. Káblový modem (s technológiou staršou ako DOCSIS 3.0, t.j. nie NGA) využívalo na pripojenie k internetu 36 tis. užívateľov, ale káblový modem (NGA) využívalo na pripojenie až takmer 141 tis. užívateľov.
 

Vysvetlivky pre redakcie:
 
DSL - Digital Subscriber Lines.
FTTH (fiber to the home) - je riešenie, pri ktorom optické vlákno musí prekročiť hranice objektu účastníka a byť ukončené: vo vnútri objektu, alebo na vonkajšej stene objektu účastníka, alebo nie viac ako 2 metre od vonkajšej steny účastníka, kde sa distribuuje do koncových zariadení. Definícia FTTH vylučuje architektúry, kde je optické vlákno ukončené vo verejnom alebo súkromnom priestore pred dosiahnutím objektu koncového užívateľa. Komunikačná cesta optického vlákna je ukončená v objekte koncového užívateľa za účelom vykonávania komunikácie jedného užívateľa.
FTTB (fiber to the building) - optika do budovy s vnútornou kabelážou ľubovoľným neoptickým riešením. Optické vlákno dosiahne hranicu budovy, ako napríklad suterén vo viacpodlažnej obytnej jednotke, s koncovou prípojkou pre každé obytné miesto vytvorenou nejakým alternatívnym neoptickým spôsobom (WiFi, PLC, Ethernet...).
FWA - širokopásmový prístup k internetu prostredníctvom pevných bezdrôtových sietí v licencovaných pásmach. Prístup je realizovaný prostredníctvom bezdrôtovej technológie, alebo kombinácie bezdrôtová technológia + Ethernet prístup.