Pilotný projekt využitia najnovších technológií v pásme 26 GHz

RRweb
13.10.2021, Tlačová správa
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) ponúka celoplošným, regionálnym aj lokálnym telekomunikačným operátorom a akademickej obci spoluprácu pri pilotnom projekte - testovaní telekomunikačných sietí najnovšej generácie vo frekvenčnom pásme 26 GHz. Operátori, ktorí majú záujem o  testovaciu prevádzku v tomto frekvenčnom pásme sa môžu elektronicky kontaktovať RÚ, odbor správy frekvenčného spektra, e-mail: frequency@teleoff.gov.sk.
 
RÚ, ako držiteľ individuálneho povolenia, prispeje do spolupráce v rámci pilotného projektu frekvenciami z pásma 26 GHz v rozsahu 600 MHz v rámci celého územia Slovenskej republiky. Každý z operátorov, ktorý bude mať záujem o spoluprácu s RÚ bude môcť uviesť do prevádzky max. 5 základňových staníc v rámci jednej geografickej lokality. RÚ bude vykonávať technické merania a akreditované osoby spolupracujúcich organizácií budú vykonávať tzv. hygienické merania. Po ukončení pilotného projektu bude publikovaná správa o  priebehu a výsledkoch spolupráce s každým jedným operátorom samostatne. Predpokladaná doba testovacej prevádzky bude maximálne 6 mesiacov.