Plán implementácie rovnocennosti vstupov (NGA) a plán implementácie prístupu pre poskytovanie alternatívneho multicastu - trh č. 3b

1. plán implementácie rovnocennosti vstupov pre veľkoobchodný širokopásmový prístup prostredníctvom NGA sietí,

2. plán implementácie veľkoobchodného prístupu pre poskytovanie alternatívneho multicastu.