Plán využívania frekvenčného spektra

Plán využívania frekvenčného spektra  - Vyhláška Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb z 12. augusta 2022, novelizovaná 21. júna 2023

Prílohy k Plánu využívania frekvenčného spektra (zdroj: https://www.zakonypreludi.sk)Technické špecifikácie regulovaných rozhraní

Prehliadače súborov - na stiahnutie