Plánovaná nedostupnosť služieb RÚ

energy
20.07.2021, Tlačové vyhlásenie, stanovisko

Západoslovenská distribučná spoločnosť oznámila Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ), že na Továrenskej ulici v Bratislave bude v stredu 21.07.2021 prerušená distribúcia elektrickej energie a v dôsledku toho nebude nedostupná internetová stránka RÚ, nebude možné dovolať sa na pevné telefónne linky RÚ a e-maily zamestnancov budú dočasne nedostupné. Nedostupnosť služieb RÚ potrvá v čase cca od 7:00 do 12:00 h. Ďakujeme za porozumenie.