Plánovaný výpadok

18.10.2012, Tlačová správa

     Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (TÚ SR) oznamuje širokej verejnosti, že v piatok 19.10.2012 od 8,45 h. do večerných hodín nebude dostupná internetová stránka TÚ SR a nebude možné elektronicky komunikovať s TÚ SR. Dôvodom je plánovaná výmena záložných zdrojov v technologických miestnostiach a úpravy elektrických rozvádzačov. Telefonické a faxové spojenie bude naďalej funkčné.