Plány frekvenčných vyhradení pre pozemské digitálne TV vysielanie na Slovensku

(spracované ako požiadavka na konferenciu RRC-06 - schválené na RRC 06)

obr1

Obr. 1 – Názvy a tvary oblastí frekvenčných vyhradení frekvenčného plánu SVK v pásme
UHF

obr2

Obrázok 2 - Konečný frekvenčného plánu SVK pre DVB-T v pásme UHF – vrstva 1 (zaslané do ITU)

obr3

Obrázok 3 - Konečný frekvenčného plánu SVK pre DVB-T v pásme UHF – vrstva 2 (zaslané do ITU)


obr4

Obrázok 4 - Konečný frekvenčného plánu SVK pre DVB-T v pásme UHF – vrstva 3 (zaslané do ITU)

obr5

Obrázok 5 - Konečný frekvenčného plánu SVK pre DVB-T v pásme UHF – vrstva 4 (zaslané do ITU). Pozn.: V allotmente BB má byť K40 alebo K60

obr6

Obrázok 6 - Konečný frekvenčného plánu SVK pre DVB-T v pásme UHF – vrstva 5 (zaslané do ITU)

obr7

Obrázok 7 - Konečný frekvenčného plánu SVK pre DVB-T v pásme UHF – vrstva 6 (zaslané do ITU)

obr8

Obrázok 8 - Konečný frekvenčného plánu SVK pre DVB-T v pásme UHF – vrstva 7 (zaslané do ITU)

obr9

Obrázok 9 - Konečný frekvenčného plánu DVB-T v pásme VHF (zaslané do ITU)