Platné pôvodné STN

Zoznam platných pôvodných STN v oblasti poštových služieb

 

Značka

Názov

STN 01 0141  Terminológia poštovej prevádzky
STN 01 0141/Z1  Terminológia poštovej prevádzky
Zmena 1
STN 01 8032  Poštové informačné symboly a značky
STN 74 7640  Domové listové schránky
STN 74 7646  Predajné automaty poštových cenín
STN 88 5401  Obaly a tlačivá na poštové zásielky. Poštové obálky a tašky
STN 88 5401/Z1  Obaly a tlačivá na poštové zásielky. Poštové obálky a tašky Zmena 1
STN 88 5420  Obaly a tlačivá na poštové zásielky. Lístky a pohľadnice
STN 88 5420/Z1  Obaly a tlačivá na poštové zásielky. Lístky a pohľadnice
Zmena 1
STN ISO 6260  Poštové platobné príkazy