Plnenie noriem kvality – čas prepravy poštových zásielok

Fulfilment of the quality standards – transit time of postal items


Výsledky merania času prepravy vo vnútroštátnom poštovom styku/The results of the transit time measurement in domestic postal service

 

Druh zásielky Lehota Rok/Year Norma kvality v % Výsledky merania v %
       
Kind of item Time limit Quality standard in % Results of measurement in %
 Listy 1. triedy  D+1      
 
 1. Class letters
    2011  96 96,28
    2012  96 96,01
    2013 93 94,65
    2014 93 96,38
    2015 93 95,57
    2016 93 95,51
    2017 94 94,99
    2018 94 94,39
    2019 94 94,09
 Listy 2. triedy  D+2      
 
 2. Class letters 
    2011  94 94,13
    2012  94 94,12
    2013 93 93,42
    2014 93 93,02
    2015 93 93,70
    2016 93 x
    2017 94 94,06
    2018 94 94,21
    2019 94 x
 Balíky 1. triedy  D+2      
 
 1. Class parcels
    2011 95,5 98,03
    2012 95,5 97,25
    2013 93 99,34
    2014 93 x
    2015 93 x
    2016 93 96,62*
    2017 94 x
    2018 94 x
    2019 94 92,31
 Balíky 2. triedy  D+3      
 
 2. Class parcels
     2011  95,5  99,34
     2012  95,5  96,46
    2013 93 99,17
    2014 93 x
    2015 93 x
Poštové poukazy D+2      
 
Postal m. orders
     2011 94 95,71
     2012 94 95,68
    2013 93 x
    2014 93 x
    2015 93 x
    2016 93 95,2
    2017 94 x
    2018 94 x
    2019 94 95,77
*Balík (jedna kategória s dodaním D+2).