Plnenie noriem kvality – čas prepravy poštových zásielok

Fulfilment of the quality standards – transit time of postal items


Výsledky merania času prepravy vo vnútroštátnom poštovom styku/The results of the transit time measurement in domestic postal service

 

Druh zásielky Lehota Rok/Year Norma kvality v % Výsledky merania v %
       
Kind of item Time limit Quality standard in % Results of measurement in %
 Listy 1. triedy  D+1      
 
 1. Class letters
     2011  96  96,28
     2012  96  96,01
     2013 93 94,65
    2014 93 96,38
    2015 93 95,57
    2016 93 95,51
    2017 94 94,99
 Listy 2. triedy  D+2      
 
 2. Class letters 
     2011  94  94,13
     2012  94  94,12
    2013 93 93,42
    2014 93 93,02
    2015 93 93,70
    2016 93 x
    2017 94 94,06
 Balíky 1. triedy  D+2      
 
 1. Class parcels
     2011  95,5  98,03
     2012  95,5  97,25
    2013 93 99,34
    2014 93 x
    2015 93 x
    2016 93 96,62*
    2017 94 x
 Balíky 2. triedy  D+3      
 
 2. Class parcels
     2011  95,5  99,34
     2012  95,5  96,46
    2013 93 99,17
    2014 93 x
    2015 93 x
Poštové poukazy D+2      
 
Postal m. orders
     2011 94 95,71
     2012 94 95,68
    2013 93 x
    2014 93 x
    2015 93 x
    2016 93 95,2
    2017 94 x
         
*Balík (jedna kategória s dodaním D+2).