Počet neoprávnených volaní na linku 112 sa neznižuje

11.07.2003, Tlačová správa
Prevádzka linky tiesňového volania 112 prebieha bez problémov, jediným dôvodom na znepokojenie je fakt, že len veľmi malé percento volajúcich skutočne potrebuje pomoc. Kompetentné orgány štátnej správy sa budú snažiť dosiahnuť zníženie neoprávnených volaní predovšetkým informovaním o nebezpečnosti a trestnosti takéhoto konania. K uvedeným záverom dospeli účastníci pracovného stretnutia konaného na Telekomunikačnom úrade Slovenskej republiky (TÚ SR).

"Z celkového počtu 157 462 volaní na linku 112 v období od 1. júla do 9. júla 2003 bolo až 145 994 neoprávnených," informoval Ing. Michal Beseda, vedúci oddelenia varovania, vyrozumenia a spojenia Úradu civilnej ochrany Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Počet neoprávnených volaní sa neznižuje. Najväčší podiel na neoprávnených volaniach mal Košický kraj, naopak najvyšší počet oprávnených volaní zaznamenali v Trenčianskom kraji. "Neoprávnené volania sú veľmi nebezpečné, lebo sa môže stať, že keď občania budú potrebovať skutočne pomoc, jednoducho sa nedovolajú," upozornil Beseda vážnosť situácie.

Skúšať funkčnosť linky 112 neodporúča ani TÚ SR. "Krajský úrad môže za zneužitie linky tiesňového volania uložiť pokutu až 50 tisíc korún," upozornil Ing. Juraj Michňa, podpredseda Telekomunikačného úradu SR. "Vzhľadom na to, že volanie na túto linku sa stalo novou zábavou najmä u prázdninujúcich detí, žiadame rodičov, aby upozornili svoje deti na nebezpečnosť a protiprávnosť tohto konania," apeluje Michňa.

Pracovného stretnutia sa zúčastnili okrem Telekomunikačného úradu SR aj Úrad civilnej ochrany MV SR, Úrad informatiky a telekomunikácií MV SR, držitelia licencií na poskytovanie verejnej telefónnej služby a dodávateľ technológií spoločnosť Damovo Slovakia.

TÚ SR zabezpečil v súlade so zákonom o integrovanom záchrannom systéme zriadenie linky tiesňového volania 112 v koordinačných strediskách. Držitelia licencie na poskytovanie verejnej telefónnej služby sú povinní bezplatne poskytovať službu tiesňového volania. Slovenské telekomunikácie, a.s. ako poskytovateľ univerzálnej služby majú povinnosť poskytovať bezplatný a nepretržitý prístup k službe tiesňového volania bez použitia mincí alebo telefónnej karty.

Od 1. júla 2003 je na Slovensku v prevádzke telefónne číslo 112, ktoré podobne ako tomu je v štátoch Európskej únie plní funkciu integrovaného záchranného systému. Zavedenie integrovaného záchranného systému sa pre Slovensko z hľadiska integračného procesu stalo nevyhnutnosťou.

V Bratislave 11. júla 2003.