Počet užívateľov pevnej telefónnej služby klesá

12.12.2012, Tlačová správa

     Ku koncu júna 2012 počet užívateľov verejnej telefónnej služby v pevnom umiestnení v Slovenskej republike klesol pod milión. K tomuto termínu malo verejnú telefónnu službu v pevnom umiestnení 982 911 užívateľov. Ešte ku koncu decembra 2011 ich bolo 1 000 644. Počet bytových zákazníkov klesol zo 762 628 na 751 557 a počet nebytových zákazníkov klesol z 238 016 na 231 354. Počet užívateľov pripojených k pevnej telefónnej službe prostredníctvom metalických vedení klesá, naopak počet užívateľov pripojených prostredníctvom rozvodov káblových televízií (KTV), optických sietí (FTTx) a mobilných sietí stúpa. Vyplýva to z údajov, ktoré telekomunikační operátori poskytli Telekomunikačnému úradu Slovenskej republiky (TÚ SR).
     Najviac užívateľov má spoločnosť Slovak Telekom, a.s. (ST), druhým najväčším poskytovateľom verejnej telefónnej služby v pevnom umiestnení je Orange Slovensko, a.s. a tretím poskytovateľom v poradí je UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o. ST počet užívateľov polročne klesol, naopak Orange a UPC zaznamenali nárast užívateľov. Napriek tomu rozdiel v počte užívateľov ST a konkurencie ostáva naďalej veľký. Najviac, až 810 122 užívateľov, bolo pripojených k telefónnej službe prostredníctvom metalického vedenia.