Počet užívateľov širokopásmového internetu stúpol o 7,2%

29.05.2014, Tlačová správa

     Ku koncu roka 2013 poskytovalo v Slovenskej republike pevný širokopásmový prístup k internetu 766 poskytovateľov internetu, ktorí mali k tomuto termínu pripojených 1 118 613 užívateľov, čo predstavuje ročný nárast o 7,2%. Najviac, až 435 871 užívateľov, sa pripájalo k širokopásmovému internetu prostredníctvom technológie DSL, ktorá zaznamenala ročný nárast o 5%. Celkový počet užívateľov širokopásmového internetu prostredníctvom prístupových sietí novej generácie (NGA) bol 323 108, čo predstavuje ročný nárast až o 15,9%. Vyplýva to z údajov, ktoré telekomunikační operátori poskytli Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ).
     V rámci NGA bolo najviac až 151 378 užívateľov pripojených prostredníctvom FTTB, čo predstavuje ročný nárast o 5%. Technológia FTTH so 113 662 užívateľmi zaznamenala ročný nárast o 12,7%.
     Počet zmluvných užívateľov pripojených prostredníctvom pevných bezdrôtových prístupových bodov (FWA a WiFi) dosiahol 261 657, čo predstavuje ročný nárast o 10,5%. Káblový modem (nie NGA) využívalo na pripojenie k internetu 89 502 užívateľov, čo predstavuje ročný pokles o 13,5%, ale káblový modem (NGA) využívalo na pripojenie 52 977 užívateľov, čo predstavuje ročný nárast o 84,2%. Počet zmluvných užívateľov pripojených prostredníctvom satelitu dosiahol 496, čo predstavuje ročný nárast o 114,7%.