Podateľňa bude 14.04.2022 otvorená kratšie

1 info
13.04.2022, Tlačové vyhlásenie, stanovisko
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb oznamuje, že jeho podateľňa bude z technických príčin vo štvrtok 14.04.2022 otvorená v čase 08:30-12:00 hod.
Ďakujeme.