Podeľte sa s TÚ SR o skúsenosti s prenositeľnosťou čísla

19.11.2013, Tlačová správa

     Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) zverejnil on-line dotazník, pomocou ktorého vykonáva prieskum medzi užívateľmi verejnej telefónnej služby na území Slovenskej republiky. Úlohou dotazníka je zhromaždiť informácie o skúsenostiach užívateľov s prenositeľnosťou telefónneho čísla. Získané informácie poslúžia v procese prehodnocovania nastavených podmienok prenositeľnosti čísla s cieľom ich ďalšieho skvalitnenia. TÚ SR vopred ďakuje užívateľom za zapojenie sa do prieskumu.