Podľa ITU Slovensko má skoordinovaných viac ako 90% plánu pre digitálne vysielanie

04.05.2006, Tlačová správa
Podľa oficiálnych dokumentov Medzinárodnej telekomunikačnej únie (ITU) Slovenská republika, ktorú zastupuje Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR), s úspešnosťou viac ako 90% skoordinovaného (schváleného) plánu pre digitálne vysielanie dosiahla nad očakávanie dobrý výsledok a umiestnila sa v prvej pätine všetkých 122 krajín Regiónu 1. Aktuálny priemerný výsledok všetkých krajín v IV./V. TV pásme navrhovaného digitálneho plánu je pritom len 58,5%. Na základe týchto výsledkov patrí Slovenská republika v príprave na stále digitálne vysielanie, konkrétne v časti za ktorú zodpovedá TÚ SR, medzi popredné krajiny Regiónu 1 (viď sumárny výsledok v prílohách).

Digitálny plán, t.j. frekvencie pre pozemské digitálne TV vysielanie DVB-T a pozemské digitálne rozhlasové vysielanie T-DAB pre jednotlivé krajiny Regiónu 1, bude definitívne schválený na Regionálnej rádiokomunikačnej konferencii RRC 06, ktorá sa bude konať od polovice mája do polovice júna 2006 v Ženeve. Tvorbe digitálneho plánu predchádzala Regionálna rádiokomunikačná konferencia RRC 04, ktorá sa konala v roku 2004, na ktorej si krajiny dohodli termín zaslania svojich požiadaviek na frekvencie pre digitálne vysielanie a následne zaslali svoje požiadavky do ITU. Potom sa uskutočnilo 1. a 2. plánovacie cvičenie, ktorého výsledkom bolo vytvorenie návrhu digitálneho plánu.

Do procesu syntézy digitálneho plánu bolo vložených 77 606 digitálnych požiadaviek a okrem toho 8 220 staníc iných primárnych služieb, ktorých prevádzka bude pokračovať aj po prechode na stále digitálne vysielanie.V Bratislave 4. mája 2006.Prílohy

Sumárny výsledok navrhovaného digitálneho plánu pre DVB-T (výsledok berie do úvahy aj ochranu analógového vysielania a ďalšie požiadavky jednotlivých krajín):

pgrafSumárny výsledok navrhovaného digitálneho plánu pre T-DAB (výsledok berie do úvahy aj ochranu analógového vysielania a ďalšie požiadavky jednotlivých krajín):

pgraf2