Podľa nemeckého regulátora nový model účtovania dial-up pomohol zvýšiť penetráciu internetu v Nemecku

05.11.2003, Tlačová správa
Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (TÚ SR) oslovil nemeckého telekomunikačného regulátora v súvislosti s návrhom veľkoobchodnej ponuky pre poskytovateľov dial-up, ktorý predložili Slovenské telekomunikácie, a.s. (ST). Podľa nemeckého regulátora RegTP najväčšia výhoda podobného produktu v Nemecku je pohodlie pre zákazníka. Produkt zároveň pomohol zvýšiť konkurenciu medzi poskytovateľmi prístupu do internetu (ISP) a zvýšil penetráciu internetu v Nemecku. Aká bude situácia na Slovensku vo veľkej miere záleží od konečnej podoby veľkoobchodnej ponuky ST.

Slovenské telekomunikácie, a.s. (ST) koncom leta predstavili návrh veľkoobchodnej ponuky pre ISP. Tento návrh pozostáva z dvoch častí. Kým v súčasnosti sú volania na 019xy účtované koncovým zákazníkom priamo ST, tak v prípade nového, voliteľného modelu budú volania (na iné skrátené čísla) účtovať priamo ISP. Ďalší produkt bude zabezpečovať pripojenie infraštruktúry ISP k verejnej telekomunikačnej sieti ST a prenos dát verejnou telekomunikačnou sieťou ST. Tento model spoplatňovania internetových volaní sa z okolitých krajín používa napríklad aj v Nemecku a Maďarsku.

TÚ SR sa po zverejnení informácií o návrhu novej veľkoobchodnej ponuky pre ISP okamžite obrátil na nemeckého regulátora. Nemecký regulátor pre TÚ SR uviedol, že v minulosti bola cena za volania na skrátené prístupové čísla (dial-up pripojenie) tá istá ako pre miestne volanie. Prístup do Internetu poskytovali napr. T-Online - sprostredkovateľ prístupu spol. Deutsche Telekom, alebo iní alternatívni poskytovatelia. Zákazník dostával rovnako, ako v súčasnosti na Slovensku, dve rôzne faktúry. Faktúru za prevádzku platil prevádzkovateľovi siete a faktúru za sprostredkovanie prístupu do internetu platil poskytovateľovi služby.

V roku 1999 T-Online predložil nový komerčný model, ktorý umožňoval zákazníkom kúpiť prevádzku a prístup do internetu ako produkt v jednom balíku. Služba od ISP zahŕňa dva prvky, t.j. poskytnutie dial up internetovej prevádzky pomocou pevnej verejnej telekomunikačnej siete a prístup do internetu. ISP si prevádzku cez pevnú verejnú telekomunikačnú sieť kupuje na základe veľkoobchodnej zmluvy od Deutsche Telekomu. Operátori sietí môžu zakúpiť túto veľkoobchodnú službu aj ako produkt prepojenia nazývaný tiež "O.12". ISP ktorí nie sú oprávnení uzavrieť zmluvu o prepojení, majú k dispozícii produkt univerzálneho prístupu k sieti "AfOD". Okrem AfOD je v Nemecku aj ďalší veľkoobchodný produkt "T-InterConnect Online Connect", ktorý navyše zahŕňa použitie internet platformy (chrbtovej siete) Deutsche Telekom AG. Cena za AfOD sa po zásahu regulátora ustálila na 1,58 ct/minúta (miestna oblasť) s výškou objemovej zľavy do 20 %, cena za AfOD v rámci produktu T-InterConnect Online Connect bola stanovená na 1,33 ct/minúta (bez zľavy). RegTP v roku 1999 užívanie internet - chrbtovej siete nereguloval.

V Bratislave 5. novembra 2003.