Podmienky používania rádiom ovládaných modelov sa nezmenili

04.04.2012, Tlačová správa

     Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (TÚ SR) na základe nepresných informácií, ktoré sa objavili medzi modelármi na Slovensku a v zahraničí oznamuje, že v Slovenskej republike nedošlo k žiadnym zmenám v používaní rádiom riadených modelov. V Slovenskej republike, rovnako ako v zahraničí, je povolené používať aj rádiom riadené modely vo frekvenčnom pásme 2,4 GHz s výkonom až do 100 mW. Jedinou požiadavkou je splnenie podmienok všeobecného povolenia VPR-17/2012 na širokopásmový prenos dát. Ostatné rádiom ovládané modely je možné v Slovenskej republike používať vo frekvenčných pásmach a s výkonom podľa podmienok všeobecného povolenia VPR-15/2012 na diaľkové ovládanie modelov.