Pokus o zneužitie služobných preukazov je potrebné nahlásiť

29.11.2004, Tlačová správa
Vzhľadom na skúseností iných orgánov štátnej správy a štátnych podnikov Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) upozorňuje odbornú i laickú verejnosť na možné zneužitie služobných preukazov. O stratách a odcudzení služobného preukazu úrad informuje prostredníctvom Vestníka TÚ SR. Takéto preukazy sú neplatné. Neplatné sú aj preukazy odvolávajúce sa na zákon o telekomunikáciách a rovnako aj tzv. dočasné preukazy šedej farby. Od 1. septembra 2004 sa zamestnanci úradu pri výkone štátneho dohľadu preukazujú novými služobnými preukazmi, ktoré sú opatrené ochrannou známkou. Vzor neplatných preukazov je zverejnený nižšie.

TÚ SR reaguje na skúsenosti iných orgánov štátnej správy a upozorňuje odbornú i laickú verejnosť na možné zneužitie služobných preukazov TÚ SR. Úrad zatiaľ nezaznamenal pokus o zneužitie služobného preukazu, ale napriek tomu preventívne informuje o takejto možnosti. V prípade, že kontrolovaný subjekt má pochybnosť, môže si oprávnenie osoby telefonicky preveriť na príslušnom odbore štátneho dohľadu TÚ SR.

Prípadné zneužitie alebo pokus o zneužitie služobného preukazu TÚ SR je potrebné okamžite nahlásiť orgánom činným v trestnom konaní a Telekomunikačnému úradu SR.
V Bratislave 29. novembra 2004.

Vzor neplatných preukazov

preukaz1  preukaz2

Predná strana preukazu platného do 31.12. 2003. Zadná strana preukazu platného do 31.12. 2003.
preukaz3  preukaz4
Predná strana preukazu platného do 31.8. 2004. Zadná strana preukazu platného do 31.8. 2004.