Pokyny na vyplňovanie žiadosti na mikrovlné spoje

K žiadosti je potrebné priložiť elektronickú formu žiadosti (mailPP.xls). 

  1. Skopírujte všetky nižšie uvedené súbory do adresára c:\tusr (musí sa použiť tento adresár!!!)
  2. Otvorte súbor mailPP.xls a vyplňte šedé políčka Vašimi údajmi.
  3. Otvorte súbor mailPP.docx a pomocou hromadnej korešpondencie dát zlúčte automaticky záznamy od 7 až do n, podľa toho koľko žiadostí ste vyplnili v mailPP.xls (maximum je 100 t.j. max 7 až 106) a vytlačte ich.
  4. Vytlačené a podpísané žiadosti pošlite poštou na regulačný úrad, alebo pošlite pomocou e-schránky (slovensko.sk).
  5. Súbor mailPP.xls pošlite na e-mail: frequency@teleoff.gov.sk

Súbory:

Na stránke boli použité súbory programu Microsoft WORD a Microsof Excel, nakoľko údaje sú určené na ďalšie spracovanie zo strany prijímateľa.