Polročný odpočet nového predsedu TÚ SR

18.08.2009, Tlačová správa

     Ing. Ladislav Mikuš za šesť mesiacov od uvedenia do funkcie predsedu Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky (TÚ SR) dosiahol splnenie cieľov, ktoré pri uvedení do funkcie označil za svoje priority. TÚ SR pod jeho vedením zrealizoval výberové konania na realizátora riadneho digitálneho terestriálneho televízneho vysielania (DVB-T), zrealizoval a vyhodnotil diskusiu o digitálnej dividende a so zámerom podpory rozvoja širokopásmového internetu udelil úspešným záujemcom povolenia v 15-tich lokalitách Slovenska. TÚ SR ďalej v uvedenom období predbežným opatrením rozhodol o znížení prepojovacích poplatkov, ktoré si účtujú mobilní operátori a vydal predpis, ktorým sa podstatne skracuje maximálna lehota na prenesenie čísla.
     Dosiahnutie hlavnej priority, t.j. zrealizovanie výberového konania na prevádzkovateľa 1. a 2. multiplexu a prevádzkovateľa verejnoprávneho multiplexu, trvalo tri mesiace. Je to čas od zverejnenia výziev, ďalej čas na predloženie ponúk až po vyhodnotenie ponúk výberovou komisiou. Ďalšiu prioritu dosiahol už v polovici mája, keď úrad pod jeho vedením zverejnil vyhodnotenie a závery k diskusii o digitálnej dividende, t.j. o budúcom využití frekvencií, ktoré sa uvoľnia pri prechode z analógového na digitálne televízne vysielanie (DVB-T). Dosiahnutie tejto priority trvalo dva aj po mesiaca. TÚ SR pod jeho vedením ďalej predbežným opatrením určil výšku poplatkov za prepojenie – ukončenie volaní v sieti, ktoré si majú vzájomne účtovať Orange Slovensko, T–Mobile Slovensko a Telefónica O2 Slovakia od 1.8.2009. Výška ceny za ukončenie minúty volania v sieťach Orange a T-Mobile vychádza z váženého priemeru cien za ukončenie volania v mobilných sieťach na trhoch 32 európskych štátov k 1.1.2009. V praxi to znamená podstatné zníženie prepojovacích poplatkov a ochranu záujmov koncových užívateľov, ktoré boli potencionálne ohrozené. TÚ SR ďalej vydal všeobecne záväzný právny predpis, ktorým sa od septembra skracuje lehota na prenesenie čísla na úroveň európskeho priemeru, t.j. max. 5 pracovných dní.
     Ing. Ladislav Mikuš bol 11. februára 2009 zvolený NR SR do funkcie predsedu TÚ SR. Návrh na voľbu Ing. Ladislava Mikuša do funkcie predsedu úradu prerokovala a schválila vláda SR 28. januára 2009. Pri uvedení do funkcie povedal, že medzi jeho priority na začiatku jeho šesťročného funkčného obdobia patrí: zrealizovanie výberových konaní na prevádzkovateľa riadneho digitálneho terestriálneho televízneho vysielania (DVB-T), zrealizovanie diskusie o budúcom využití uvoľnených televíznych frekvencií (tzv. digitálna dividenda) a zrealizovanie výberových konaní na frekvencie FWA 10 GHz so zámerom podpory rozvoja širokopásmového internetu a ďalších služieb na lokálnej úrovni.
     Ing. Ladislav Mikuš, predseda TÚ SR absolvoval štúdium na Obchodnej fakulte Vysokej školy ekonomickej (VŠE) v Bratislave a štúdium MBA na California State University. Pracoval v rôznych riadiacich pozíciách, napr. bol riaditeľom spoločnosti Ernst & Young CSConsulting, bol viceprezidentom v slovenskej pobočke Citibank.... Okrem toho napr. pôsobil vo vedení Zväzu zamestnávateľov dopravy, pôšt a telekomunikácií a Slovenskej podnikateľskej rady pre rozširovanie (SEBC), bol zvolený za viceprezidenta Podnikateľskej aliancie Slovenska (PAS).