Polročný prínos TÚ SR do štátneho rozpočtu bol 13,64 mil. EUR

06.07.2009, Tlačová správa

     Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) priniesol k 1. polroku 2009 do štátneho rozpočtu 13,64 mil. EUR (410,94 mil. Sk), čím naplnil plánované ročné príjmy už na 84%. TÚ SR doteraz nezaznamenal výpadky v príjmoch. Plánované príjmy TÚ SR do štátneho rozpočtu za rok 2009 sú na úrovni 16,31 mil. EUR (491,49 mil. Sk).