Poradca pri príprave elektronickej aukcie je Arthur D. Little

18.03.2013, Tlačová správa

     Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) uzavrel zmluvu s medzinárodne skúseným poradcom – Arthur D. Little GmbH, ktorý mu poskytne poradenské služby pri príprave elektronickej aukcie na voľné frekvencie v pásmach 800 MHz, 1800 MHz a 2600 MHz. Poradca je úspešný uchádzač, ktorý vzišiel z verejného obstarávania. Úlohou poradcu bude okrem iného vypracovať návrh vhodných variantov elektronickej aukcie vrátane stanovenia vyvolávacej ceny pre jednotlivé kategórie frekvenčných blokov.
     Arthur D. Little GmbH podľa zmluvy ďalej pripraví návrh verejnej konzultácie k vyhláseniu elektronickej aukcie a po jej skončení návrh jej vyhodnotenia. Ďalšími úlohami poradcu bude návrh dokumentu „Výberové konanie“ a návrh dokumentu „Aukčný poriadok“. Zmluvná cena 19 850,- eur bez DPH je stanovená ako konečná, maximálna, je splatná v eurách a zahŕňa všetky náklady dodávateľa spojené s dodaním služieb. Zmluva je zverejnená v Centrálnom registri zmlúv.
     Služby elektronickej aukcie pre TÚ SR zabezpečí skúsená spoločnosť, ktorá uspeje v práve prebiehajúcom verejnom obstarávaní. Záujemcovia môžu ponuku predložiť do 2.4.2013. TÚ SR zrealizuje elektronickú aukciu na voľné frekvencie v pásmach 800 MHz, 1800 MHz a 2600 MHz do konca roku 2013. TÚ SR pred jej vyhlásením uskutoční verejnú konzultáciu k vyhláseniu aukcie a vyhodnotí jej výsledky.