Porovnanie výšky prepojovacích poplatkov v pevnej verejnej telekomunikačnej sieti, ktoré účtovali európski incumbenti v rokoch 1998 - 2003 a ST v roku 2004

Porovnanie výšky prepojovacích poplatkov v pevnej verejnej telekomunikačnej sieti,         ktoré účtovali európski incumbenti v rokoch 1998 - 2003 a ST v roku 2004Telekomunikačný úrad aktualizoval dokument „Porovnanie výšky prepojovacích poplatkov v pevnej verejnej telekomunikačnej sieti, ktoré účtovali európski incumbenti v rokoch 1998 – 2002“ zverejnený na svojej internetovej stránke. Tabuľku, ktorú úrad zverejnil na jeseň minulého roku, doplnil o údaje za jednotlivé štáty Európskej únie ako aj pristupujúce krajiny za rok 2003.

Pri aktualizácii úrad vychádzal z:

a) dokumentu „Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the European Economic and Social Committee and the Committee of the regions - Ninth Report on the Implementation of the Telecommunications Regulatory Package“, ktorý vychádza z údajov k 1. augustu 2003 (v prípade Holandska k 1.septembru 2003),

b) dokumentu „4th Report on Monitoring of EU Candidate Countries (Telecommunication Services Sector)“, ktorý vychádza z údajov dostupných k 31.januáru 2003.

-----

Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (TÚ SR) vypracoval informatívny materiál o výške prepojovacích poplatkov v krajinách Európskej únie a ďalších šiestich krajinách.

Prepojovacie poplatky predstavujú čiastku, ktorú je povinný uhradiť prevádzkovateľ zo siete, ktorého odchádza volanie prevádzkovateľovi siete, v ktorej je volanie ukončené. Uvedený poplatok teda predstavuje náklad, ktorý sa v konečnom dôsledku odzrkadľuje v cene pre koncového zákazníka.

Tabuľka obsahuje prepojovacie poplatky, ktoré účtuje incumbent (týmto pojmom sa označuje telekomunikačný operátor, ktorý využíval exkluzívne právo poskytnuté daným štátom na poskytovanie telefónnej služby prostredníctvom pevnej telekomunikačnej siete de facto monopol predtým ako bol trh liberalizovaný) ostatným telekomunikačným operátorom poskytujúcim telefónnu službu (títo sa zvyknú označovať ako OLO's - Other licenced operators teda ostatní licencovaní operátori, pričom ide o tých operátorov, ktorí začali podnikať na trhu telefónnej služby prostredníctvom pevnej telekomunikačnej siete až po skončení zákonného monopolu) v silnej prevádzke a to za miestny prenos, za jeden tranzit a za dva tranzity.
Ceny sú uvedené v Euro centoch za minútu v silnej prevádzke. Vzhľadom na to, že prepojovacie poplatky niektorých operátorov obsahujú dve zložky (poplatok za zostavenie volania a poplatok za minútu volania), minútová cena bola vypočítaná ako priemerná minútová cena z trojminútového volania (t.j. ((poplatok za zostavenie volania + (3 x poplatok za minútu volania))/3 ).

Hodnoty EU v tabuľke za roky 1998,1999 a 2000 predstavuje rozpätie prepojovacích poplatkov stanovených v odporúčaní Európskej komisie. Hodnoty EU v tabuľke za roky 2001 a 2002 predstavujú jednoduchý priemer za štáty Európskej únie. Hodnoty týkajúce sa Fínska predstavujú prepojovacie poplatky účtované dvoma najväčšími operátormi s významným vplyvom na trhu (FIN 1 Sonera, FIN 2 Elisa).

Pri zostavovaní tabuľky úrad použil:

1. pre členské krajiny Európskej únie:


a) dokument "Communication from the Commission to the Council, the European parliament, the Economic and Social Committee and the Committee of the Regions - Fourth Report on the Implementation of the Telecommunications Regulatory Package", ktorý vychádza z údajov dostupných k 16.10.1998,
b) dokument "Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the Economic and Social Committee and the Committee of the Regions - Fifth Report on the Implementation of the Telecommunications Regulatory Package", ktorý vychádza z údajov dostupných k 1.9.1999,
c) dokument "Communication from the Commision to the Council, the European Parliament, the Economic and Social Committee and the Committee of the Regions - Sixth Report on the Implementation of the Telecommunications Regulatory Package", ktorý vychádza z údajov dostupných v auguste 2000,
d) dokument "Communication from the Commision to the Council, the European Parliament, the Economic and Social Committee and the Committee of the Regions- Seventh Report on the Implementation of the Telecommunications Regulatory Package", ktorý vychádza z údajov dostupných v auguste 2001,
e) dokument "Eighth report from the Commision on the Implementation of the Telecommunications Regulatory Package - European telecoms regulation and markets 2002", ktorý vychádza z údajov dostupných v auguste 2002.

2. pre krajiny, ktoré nie sú členmi Európskej únie údaje získané od jednotlivých regulačných úradov. Napriek tomu, že sme oslovili všetky regulačné úrady, ktoré sú členmi IRG (Independent regulators group - združuje regulačné úrady 29 krajín Európy, z toho 15 členských štátov EÚ, Švajčiarsko, Nórsko, Island, Lichtenštajnsko, Litva, Maďarsko, Poľsko, Estónsko, Slovenská republika, Cyprus, Slovinsko, Česká republika, Malta, Lotyšsko), z krajín, ktoré nie sú členmi EÚ nám poskytli informácie iba Švajčiarsko, Nórsko, Poľsko, Malta, Estónsko a Cyprus.
Informácie týkajúce sa Českej republiky sme získali z cenového rozhodnutia ČTÚ č.06/PROP/2002 (http://www.ctu.cz/doc.php?iDoc=37).Tabuľka prepojovacích poplatkov

1998 (ECU/100 x min.-1) A B D DK E EL F FIN 1 FIN 2 I IRL L NL P S UK EU CH NOR MLT EST H RO SLO PL CZ SK
miestny prenos. 1,80 1,11 0,99 0,98 1,49 x 1,99 1,78   1,19 1,54 2,21 1,17 3,20 1,14 0,61 0,60-1,00 x 1,18 x x       x x x
1 tranzit 1,80 2,10 1,69 1,82 1,49 x 2,11 1,78   1,95 2,38 2,21 1,60 6,40 1,77 0,87 0,90-1,80 2,52 1,56 x x       x x x
2 tranzity 2,37 2,94 2,58 2,22 4,17 x 2,93 4,10   3,94 3,57 2,21 2,06 12,80 2,41 1,69 1,50-2,60 3,47 2,29 x 6,40       x x x
1999 (EUR/100 x min-1)                                                      
miestny prenos. 1,82 1,07 1,01 0,93 0,99 x 0,61 1,43   1,00 1,00 2,25 1,00 0,99 0,86 0,62 0,50-1,00 x 0,74 x x       x x x
1 tranzit 1,82 1,80 1,72 1,67 1,59 x 1,50 1,43   1,60 1,60 2,25 1,41 1,63 1,16 0,90 0,80-1,60 1,88 0,83 x x       x x x
2 tranzity 2,40 2,56 2,63 1,91 3,07 x 2,23 3,28   2,30 2,26 2,25 1,70 2,58 1,59 1,27 1,50-2,30 2,62 1,14 x 6,40       x x x
2000 (EUR/100 x min-1)                                                      
miestny prenos. 1,02 0,92 0,88 0,75 0,90 1,18 0,63 1,43   0,75 0,84 1,69 1,09 0,99 0,91 0,62 0,50-0,90 x 0,76 5,34 x       1,80 x x
1 tranzit 1,63 1,48 1,89 0,95 1,50 1,86 1,33 1,43   1,33 1,15 1,69 1,50 1,53 1,24 0,90 0,80-1,50 1,64 0,86 5,34 1,47       2,30 x x
2 tranzity 2,58 1,92 2,28 1,35 2,16 2,22 2,01 2,63   1,80 1,54 1,69 1,71 2,25 1,70 1,80 1,50-1,80 2,34 1,18 5,34 2,00       3,20 x x
2001 (EUR/100 x min.-1)                                                      
miestny prenos. 0,91 0,77 0,83 0,67 0,90 0,88 0,58 0,96 1,43 0,72 0,64 1,27 0,79 0,90 0,67 0,63 0,85 x 0,72 5,34 0,60       0,80 x x
1 tranzit 1,39 1,24 1,42 0,95 1,50 1,41 1,23 1,18 1,43 1,14 0,97 1,27 1,03 1,37 0,90 0,90 1,23 1,63 0,86 5,34 0,80       1,30 x x
2 tranzity 2,25 1,65 2,17 1,34 2,16 1,76 1,83 2,67 3,20 1,80 1,32 1,60 1,32 2,14 1,03 1,55 1,86 2,46 1,08 5,34 1,17       1,80 x x
2002 (EUR/100 x min.-1)                                                      
miestny prenos. 0,91 0,84 0,65 0,44 0,76 0,71 0,54 0,96 1,43 0,65 0,64 1,16 0,74 0,82 0,66 0,49 0,77 x 0,72 5,34 0,90       0,80 1,35 x
1 tranzit 1,39 1,20 1,07 0,82 1,16 1,16 1,07 1,18 1,43 1,05 0,98 1,16 0,98 1,20 0,89 0,72 1,09 1,50 0,86 5,34 0,90       1,30 1,68 x
2 tranzity 2,25 1,42 1,86 1,22 2,22 1,91 1,41 2,64 3,04 1,65 1,33 1,50 1,28 1,76 1,01 1,37 1,74 2,28 1,08 5,34 1,27       1,80 2,15 x
2003 (EUR/100 x min.-1)                                                      
miestny prenos. 0,85 0,79 0,65 0,45 0,71 0,66 0,53 0,96 1,43 0,56 0,58 0,82 0,71 0,76 0,67 0,44 0,62 x x 5,36 0,89 1,57 1,15 1,30 0,79 1,30 x
1 tranzit 1,30 1,12 1,07 0,68 1,05 1,17 0,96 1,18 1,43 0,90 0,89 0,82 0,90 1,09 0,90 0,66 0,96 x x 5,36 0,89 2,23 2,14 1,73 1,23 1,62 x
2 tranzity 2,25 1,30 1,86 0,87 2,14 2,59 1,31 2,64 3,04 1,43 1,20 1,21 1,15 1,66 1,03 1,59 1,66 x x x 1,28 2,54 2,55 2,38 1,67 2,06 x