Posilnenie výkonu regulácie a štátneho dohľadu elektronických komunikácií a poštových služieb a zlepšenie dostupnosti broadbandu

 logo-OP-EVS-farba-svklogo-EU-ESF-farba-svk

Informácie o operačnom programe Efektívna verejná správa nájdete na http://www.reformuj.sk/.
 
Názov a sídlo prijímateľa: Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, Továrenská 7, P.O. Box 40, 828 55 Bratislava 24
 
Názov projektu: Posilnenie výkonu regulácie a štátneho dohľadu elektronických komunikácií a poštových služieb a zlepšenie dostupnosti  broadbandu

Miesto realizácie projektu: Celé územie Slovenskej republiky

Trvanie projektu: 11/2019 – 10/2021

Celkový rozpočet: 4 390 000,00 EUR

Spôsob financovania: nenávratná dotácia z fondov EÚ – Európsky sociálny fond
 
Stručný popis projektu:
 
Národný projekt predstavuje sériu aktivít s cieľom reformovať a posilniť výkon štátneho regulátora pre elektronické komunikácia a poštové služby (ako žiadateľa projektu) a tiež aj Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ako partnera projektu).
 
Konkrétne ide o:
  • reformu procesov  Regulačného úradu v oblasti elektronizácie služieb poskytovaných Reg. úradom;
  • reformu procesov  Regulačného úradu v oblasti výkonu štátneho dohľadu;
  • nastavenie procesov Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu pre oblasť riadenia širokopásmového internetu (broadbandu) na Slovensku;
  • optimalizáciu sektorových politík v oblasti elektronických komunikácií a poštových služieb, najmä formou komparatívnych štúdií a tvorbou ekonomických modelov potrebných na efektívnu reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb;
  • metodickými postupmi potrebnými na efektívny výkon štátneho dohľadu nad poskytovanými službami elektronických komunikácií zo strany telekomunikačných operátorov;
  • školiacimi aktivitami pre štátnych zamestnancov s cieľom aplikovať procesné a metodické inovácie do životnej praxe štátnych zamestnancov RÚ a ÚPVII.
Projekt je navrhnutý s dobou trvania hlavných aktivít na 24 mesiacov a podporných aktivít na 27 mesiacov. Celkovo tak má projekt trvanie 27 mesiacov.
 
 
Link na fotogalériu:  fotografie budú priebežne pridávané
Link na priebežné informácie o projekte: bude  priebežne  aktualizovaný