Postihnuté deti vystavujú na TÚ SR výtvarné práce

04.04.2007, Tlačová správa
Návštevníkov Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky (TÚ SR) čaká počas najbližších týždňov príjemné spestrenie vstupnej haly úradu vo forme putovnej výstavy výtvarných diel postihnutých detí zo základnej školy v Košiciach. Výstava prináša najmä maľby a kresby a bude pokračovať na ďalších úradoch, ministerstvách a vo väčších podnikoch. Po jej skončení prebehne dražba vystavených diel. Získané finančné prostriedky budú použité na modernizáciu vyučovacieho procesu detí so sluchovým postihom, s poruchami reči a vývinovými poruchami učenia.

Na výučbu postihnutých detí sú potrebné špeciálne pomôcky. Ich zaobstaranie je finančne náročné. Pri úvahách, ako získať potrebné finančné prostriedky, usporiadatelia prišli na nápad usporiadať putovnú výstavu prác postihnutých detí. Občianske združenia mladých na pracovnom trhu EÚ, ktoré spolupracuje s pedagógmi a rodičmi detí zo Základnej školy, Juhoslovanská 2 v Košiciach oslovilo TÚ SR so žiadosťou o možnosť usporiadať výstavu v priestoroch úradu. „Nápad nás oslovil a preto sme zdarma poskytli výstave priestory. Úrad denne navštevuje množstvo ľudí a vystavené diela zanechávajú v návštevníkoch príjemný estetický zážitok“, povedal Branislav Máčaj, predseda TÚ SR.

„Výtvarné práce sú dielami detí, ktorým osud nedoprial rásť a vyvíjať sa tak, ako zdravým deťom. Tieto deti potrebujú pri väčšine aj tých najzákladnejších, pre nás samozrejmých činností, pomoc inej osoby“, vysvetľuje Eva Gáboríková z OZ mladých na pracovnom trhu EÚ. Práce, väčšinou maľby a kresby, vytvorili deti so sluchovým postihom, s poruchami reči a s vývinovými poruchami učenia pod vedením a s pomocou svojich pedagógov.

Táto ZŠ nie je špeciálnou školou. Školu navštevuje 575 detí, z toho v špeciálnych triedach je umiestnených 81 žiakov. Žiakov so sluchovým postihom je 23, s poruchami reči 8 a ostatní majú poruchy učenia. Žiaci so sluchovým postihom sa neučia posunkovú reč, ale pedagógovia si zvolili ťažšiu cestu, snažia sa im pomôcť zaradiť sa do života a učia ich „normálne“ hovoriť. Sluchovo postihnutí žiaci si osvoja reč, ktorá im pomôže znížiť mieru ich znevýhodnenia. „Snažíme sa týmto deťom uľahčiť ich štart do života, zvládnuť s prihliadnutím na postih ich školské povinnosti a pripraviť ich pre život čo najlepšie, hovorí Eva Gáboríková.

Vystavené diela sú na predaj. Po skončení putovnej výstavy prebehne dražba ostávajúcich diel. Prostriedky budú použité na modernizáciu vyučovacieho procesu detí so sluchovým postihom, s poruchami reči a vývinovými poruchami učenia. „Z týchto prostriedkov by sme chceli zakúpiť ekologické tabule, eBeam projekciu s vizualizérom, videoprojektor, počítače. Chceli by sme zakúpiť aj výukové programy a kliparty, encyklopedické knihy, ktoré veľmi pomôžu pri výučbe týchto detí. Taktiež chceme spríjemniť deťom aj prostredie v škole vynovením interiérov tried, herní v školských kluboch detí a vybavením novším školským nábytkom“, povedala Gáboríková. „O výške vyzbieraných finančných prostriedkov a ich využití budeme informovať“, uzavrela Gáboríková.V Bratislave 4. apríla 2007.Ukážky z výstavy

obr

obr2