Poštová licencia

     Poštová licencia je rozhodnutie regulačného úradu, ktorým sa udeľuje právo alebo ukladá povinnosť poskytovať univerzálnu službu a určuje rozsah a podmienky jej poskytovania. Poštovou licenciou sa môže uložiť povinnosť vykonávať poštový platobný styk.

     Poštový regulačný úrad (predchodca regulačného úradu) podľa § 45 ods. 7 v spojení s § 47 ods. 4 zákona č. 324/2011 Z. z. o poštových službách a o doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 547/2011 Z.z. udelil Slovenskej pošte, a.s., so sídlom Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, s účinnosťou od 1.1.2013 do 31.12.2022 Poštovú licenciu č. 815/001/2012 zo dňa 15. augusta 2012 na poskytovanie univerzálnej služby a vykonávanie poštového platobného styku.

Zmeny Poštovej licencie:

  1. Zmena Poštovej licencie s účinnosťou od 1.1.2015 (.pdf, 222 kB)
  2. Zmena Poštovej licencie od 1.10.2016 (.pdf, 205,6 kB)
  3. Zmena Poštovej licencie od 01.07.2017 (.pdf, 244 kB)
  4. Zmena Poštovej licencie od 1.1.2018 (.pdf, 213 kB)
  5. Zmena Poštovej licencie od 1.1.2021 (.pdf, 377 kB)
  6. Znenie Poštovej licencie so zapracovanými zmenami k 1.1.2021 (.pdf, 508 kB)