Poštová licencia

Poštová licencia je rozhodnutie regulačného úradu, ktorým sa udeľuje právo alebo ukladá povinnosť poskytovať univerzálnu službu a určuje rozsah a podmienky jej poskytovania. Poštovou licenciou sa môže uložiť povinnosť vykonávať poštový platobný styk.

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb podľa § 45 ods. 2 písm. b), § 47 a § 67 ods. 1 zákona č. 324/2011 Z. z. o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
udelil Slovenskej pošte, a. s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, na obdobie od 1.1.2023 do 31.12.2027 Poštovú licenciu č. 7338/ORPS/2022-25092 zo dňa 8.9.2022 na poskytovanie univerzálnej služby a vykonávanie poštového platobného styku.

Poštová licencia č. 815/001/2012 zo dňa 15. augusta 2012 na poskytovanie univerzálnej služby a vykonávanie poštového platobného styku – účinná od 1.1.2013 do 31.12.2022.Zmeny Poštovej licencie:

  1. Zmena Poštovej licencie s účinnosťou od 1.1.2015 (.pdf, 222 kB)
  2. Zmena Poštovej licencie od 1.10.2016 (.pdf, 205,6 kB)
  3. Zmena Poštovej licencie od 01.07.2017 (.pdf, 244 kB)
  4. Zmena Poštovej licencie od 1.1.2018 (.pdf, 213 kB)
  5. Zmena Poštovej licencie od 1.1.2021 (.pdf, 377 kB)
  6. Znenie Poštovej licencie so zapracovanými zmenami k 1.1.2021 (.pdf, 508 kB)