Potvrdzovanie rádioamatérskych spojení

QSL - lístok slúži na potvrdenie uskutočneného rádioamatérskeho spojenia. Ide o lístok pohľadnicového formátu, ktorý obsahuje:

  • vlastný volací znak

  • plné meno operátor

  • QTH (môže byť aj adresa)

  • volací znak protistanice

  • dátum a čas v UTC

  • druh prevádzky

  • pásmo (frekvencia)

  • report

  • podpis operátora

  • poslucháči uvádzajú aj znak protistanice

Na QSL - lístkoch uvádzajte aj adresu Slovenskej QSL služby P. O. Box 1, 852 99 Bratislava 5.