Povolenia DVB-T

Prvý multiplex

Územie frekvenčného vyhradenia:

Pôvodné rozhodnutie Zmena rozhodnutí z roku 2011 Výsledok výberového konania
(rok 2019)
Bratislava   Bratislava Bratislava
Trenčín Trenčín Trenčín
Žilina Žilina Žilina
Banská Bystrica Banská Bystrica Banská Bystrica
Veľký Krtíš  Veľký Krtíš  Veľký Krtíš
Námestovo Námestovo Námestovo
Bardejov   Bardejov Bardejov  
Rimavská Sobota  Rimavská Sobota Rimavská Sobota
Michalovce  Michalovce Michalovce
Košice  Košice Košice
Poprad  Poprad Poprad 
Nitra   Nitra

 

Druhý multiplex

Územie frekvenčného vyhradenia:

Pôvodné rozhodnutie Zmena rozhodnutí z roku 2019 Zmena rozhodnutí z roku 2020
Bratislava   Bratislava (99 10 66 1 024 Bratislava K37)
Trenčín K56 a K52   Trenčín (99 10 66 1 025 Trenčín K21)
Žilina   Žilina (99 10 66 1 026 Žilina K35)
Banská Bystrica Banská Bystrica (99 10 66 1 027 Banská Bystrica K37)  
Veľký Krtíš   Veľký Krtíš (99 10 66 1 028 Veľký Krtíš K21)
Námestovo   Námestovo (99 10 66 1 029 Námestovo K46)
Bardejov   Bardejov (99 10 66 1 030 Bardejov K46)
Rimavská Sobota Rimavská Sobota (99 10 66 1 031 Rimavská Sobota K21)  
Michalovce Michalovce (99 10 66 1 032 Michalovce K37)  
Košice Košice (99 10 66 1 033 Košice K37)  
Nitra Poprad (99 10 66 1 035 Poprad K24)  
Poprad Nitra ( 99 10 66 1 034 Nitra K45)  

 

Verejnoprávny multiplex

Územie frekvenčného vyhradenia:

Pôvodné rozhodnutie Zmena rozhodnutí z roku 2019 Zmena rozhodnutí z roku 2020
Bratislava   Bratislava
Trenčín   Trenčín (99 10 66 1 002 Trenčín K23)
Žilina    
Banská Bystrica    
Veľký Krtíš    
Námestovo    
Bardejov   Bardejov (99 10 66 1 007 Bardejov K40)
Rimavská Sobota Rimavská Sobota (99 10 66 1 008 Rimavská Sobota K42)  
Michalovce    
Košice    
Nitra    
Poprad Poprad (99 10 66 1 012 Poprad K42)  
Nitra