Povolenia DVB-T

Prvý multiplex

Územie frekvenčného vyhradenia:

Pôvodné povolenie         Zmenené povolenie

Bratislava                        Bratislava

Trenčín                            Trenčín

Žilina                               Žilina

Banská Bystrica               B. Bystrica

Veľký Krtíš                       V. Krtíš 

Námestovo                      Námestovo

Bardejov                          Bardejov

Rimavská Sobota             R. Sobota

Michalovce                       Michalovce

Košice                              Košice

Poprad                             Poprad

Druhý multiplex

Územie frekvenčného vyhradenia:

Bratislava

Trenčín K56 a K52

Žilina

Banská Bystrica

Veľký Krtíš

Námestovo

Bardejov

Rimavská Sobota

Michalovce

Košice

Nitra

Poprad

Verejnoprávny multiplex

Územie frekvenčného vyhradenia:

Bratislava

Trenčín

Žilina

Banská Bystrica

Veľký Krtíš

Námestovo

Bardejov

Rimavská Sobota

Michalovce

Košice

Nitra

Poprad