Povolenia vo frekvenčnom pásme 3,6 GHz (od 01.09.2025)

2210591003 SWAN_ a_s_
2210591004 Orange Slovensko_ a_s_
2210591005 O2 Slovakia_ s_r_o_