Povolenia vo frekvenčnom pásme 700 MHz, 900 MHz a 1800 MHz

Výsledky výberového konania na vydanie individuálnych povolení na používanie frekvenciíz frekvenčných pásiem 700 MHz, 900 MHz a 1800MHz formou elektronickej aukcie

Frekvenčné pásmo 700 MHz (5G)

 1. O2 Slovakia, s.r.o. (.pdf, 390 kB)          Rozhodnutie o určení podmienok (.pdf, 273 kB)
 2. Orange Slovensko, a.s. (.pdf, 391 kB)  Rozhodnutie o určení podmienok (.pdf, 318 kB)
 3. Slovak Telekom, a.s. (.pdf, 446 kB)

Frekvenčné pásmo 900 MHz

 1. O2 Slovakia, s.r.o. (.pdf, 328 kB)          Rozhodnutie o určení podmienok (.pdf, 268 kB)

Frekvenčné pásmo 1800 MHz

 1. O2 Slovakia, s.r.o. (.pdf, 330 kB)          Rozhodnutie o určení podmienok (.pdf, 307 kB)
  O2 Slovakia, s.r.o. - zmena (.pdf, 446 kB)
 2. Slovak Telekom, a.s. (.pdf, 385 kB)      Rozhodnutie o určení podmienok (.pdf, 269 kB)
  Slovak Telekom, a.s. - zmena (.pdf, 447 kB)
 3. SWAN Mobile, a.s. (.pdf, 330 kB)         Rozhodnutie o určení podmienok (.pdf, 306 kB)
  SWAN Mobile, a.s. - zmena (.pdf, 449 kB)

Medzinárodné dohody

 1. Medzinárodná dohoda o používaní frekvenčného pásma 700 MHz medzi regulačnými autoritami Rakúska, Chorvátska, Maďarska, Rumunska, Slovenskej republiky a Slovinska
 2. Medzinárodná dohoda o používaní frekvenčného pásma 700 MHz medzi regulačnými autoritami Slovenskej republiky a Ukrajiny
 3. Medzinárodná dohoda o používaní frekvenčného pásma 1500 MHz medzi regulačnými autoritami Rakúska, Chorvátska, Maďarska, Rumunska, Slovenskej republiky a Slovinska