Povolenia vydané po elektronickej aukcii (800 MHz, 1800 MHz a 2600 MHz)

 

 

Rozhodnutia o určení podmienok, za ktorých je frekvencie možné používať

Pásmo 800 MHz

Pásmo 1 800 MHz

Pásmo 2 600 MHz

 

Súvisiace medzinárodné dohody

Pásmo 800 MHz

Pásmo 900 MHz

Pásmo 1 800 MHz

UMTS

Pásmo 2 600 MHz

 

Súvisiace pracovné pokyny