Povolenie na skúšobnú prevádzku DVB-T v Nitre

04.01.2011, Tlačová správa

     Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) vydal na základe žiadosti spoločnosti AVIS s.r.o. povolenie na skúšobnú prevádzku vysielača DVB-T. Povolený vysielač Nitra (Klokočina) je súčasťou siete dočasného terestriálneho multiplexu. Povolenie nadobudlo právoplatnosť 21.12.2010. Platnosť povolenia je do 31.12.2011.
     Vysielač bude vysielať na K54. TÚ SR na základe žiadosti spoločnosti AVIS s.r.o. povolil systém zdrojového kódovania „MPEG-2 a MPEG-4“. Povolená je vertikálna polarizácia, výška antény nad terénom 35 m, maximálny výkon ERP v nulovej rovine 4000 W.