Povolený DVB-T vysielač pre miestny multiplex Piešťany

13.06.2011, Tlačová správa

     Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (TÚ SR) vydal na základe žiadosti spoločnosti KARPATY realmedia, s.r.o. povolenie na prevádzkovanie DVB-T vysielača za účelom vysielania televíznej programovej služby. Povolený vysielač Piešťany – Červená veža K 42 bude súčasťou miestneho multiplexu Piešťany. Povolenie nadobudlo právoplatnosť 13.6.2011. Povolenie je platné do 31.1.2018.
     TÚ SR na základe žiadosti spoločnosti KARPATY realmedia, s.r.o. v povolení uviedol „systém zdrojového kódovania MPEG-2“. TÚ SR povolil maximálny výkon ERP v nulovej rovine 1 200 W a vertikálnu polarizáciu.