Požiadavky na kvalitu univerzálnej služby platné do 6.4.2022

Požiadavky na kvalitu univerzálnej služby
Zmena požiadaviek na kvalitu unierzálnej služby účinné od 1.1.2015