Pozitívne zviditeľnenie Bratislavy a Slovenska

04.03.2013, Tlačová správa

     Pozornosť európskych špecialistov na správu frekvenčného spektra sa v týchto dňoch upriamila na Bratislavu. Slovenská republika reprezentovaná Telekomunikačným úradom Slovenskej republiky (TÚ SR) má tú česť, že v dňoch 5. – 8. marca 2013 organizuje pravidelné 33. zasadnutie Výboru pre elektronické komunikácie (ECC), Európskej konferencie poštových a telekomunikačných administrácií (CEPT). Toto zasadnutie sa historicky prvý krát koná na Slovensku, čo je výborná príležitosť zviditeľnenia Bratislavy a Slovenskej republiky. Bratislavské zasadnutie ECC je dôležité aj preto, že na ňom budú prerokované a prijaté dôležité rozhodnutia ECC v oblasti elektronických komunikácií a bude zvolený nový podpredseda ECC.
     Zasadnutie ECC sa začína 5. marca 2013 o 9,30 h v hoteli Devín. Zasadnutia sa zúčastnia zástupcovia všetkých európskych štátov a zástupcovia Európskej komisie, NATO, ETSI a ďalších dotknutých inštitúcií. Na zasadnutí bude zvolený nový podpredseda ECC, bude schválený návrh znenia rozhodnutia ECC o vymedzení a dostupnosti frekvenčných pásiem 876-880 MHz a 921-925 MHz pre mobilnú komunikáciu na železnici, bude schválený napr. návrh znenia rozhodnutia ECC o využívaní pásma 27,5-29,5 GHz pevnou službou a pozemskými stanicami pevnej družicovej služby (frekvencie pre vzostupný smer) a ďalšie významné dokumenty. TÚ SR v spolupráci s Bratislavskou organizáciou cestovného ruchu (BTB) túto príležitosť využije aj na zviditeľnenie Bratislavy a Slovenskej republiky v zahraničí. Turistickí sprievodcovia oboznámia účastníkov zasadnutia s históriou a súčasnosťou Bratislavy a prevedú ich zákutiami historickej časti mesta. Približne dvojhodinová prechádzka historickým centrom Bratislavy účastníkov prevedie od počiatkov osídlenia územia na brehu Dunaja, cez jeho rozkvet v rukách mocných vládcov, až po najmladšie zmeny či už v urbanisticko-architektonickom alebo spoločensko-kultúrnom vývoji. TÚ SR v spolupráci s BTB pre účastníkov zasadnutia zabezpečil informačné brožúry o Bratislave a o malokarpatskom vinárskom regióne.