Pozor na podvodné telefonáty

Tlačová správa
30.09.2022, Tlačová správa
Verejnosť v súčasnej dobe trápia podvodné telefonáty, prevažne v anglickom jazyku. Ich cieľom je od ľudí vylákať osobné alebo bankové údaje, či peniaze. Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (ďalej úrad) v tejto súvislosti už zaznamenal podnety od verejnosti. Všetky, ktoré mu boli doručené a boli identifikované ako podvodné volania, postúpil na riešenie polícii SR.

Nové typy podvodných volaní sú falošné volania s ukradnutou identitou skutočných čísel. Takéto volania, tzv. spoofing, sú volania v anglickom jazyku a realizované cez internetové služby, avšak príjemcovi sa v mobile zobrazí ako štandardné slovenské číslo. Tieto čísla sú vyberané automatom a nemajú nič spoločné s touto podvodnou aktivitou. Podvodníci dokonca ani nerozlišujú či ste na Slovensku alebo v zahraničí, prosto volajú každému, koho číslo vygenerujú. Ak sa rozhodnete reagovať na takýto zmeškaný hovor, môže sa stať, že sa dovoláte inému účastníkovi, ktorého číslo bolo podvodníkmi zneužité a on o tejto aktivite nemá žiadnu vedomosť. Úrad odporúča na takéto volania nereagovať, urýchlene ukončiť hovor a podvodné číslo nahlásiť polícii SR. Zároveň je možné nastaviť si vo svojom zariadení blokovanie prichádzajúcich volaní z daného čísla. Podnety na podvodné telefonáty nie je potrebné posielať úradu, prípadne sa obracať na úrad, pretože úrad nemá zákonné možnosti riešiť tieto podnety.
Orgán európskych regulátorov BEREC vydal usmernenie o implementácii princípu otvoreného internetu, avšak úrad nemá informácie, že by niektorý európsky regulátor našiel nejaké riešenie v súvislosti s týmito podvodnými telefonátmi, v princípe je situácia rovnaká všade. Polícia SR upozorňuje verejnosť, že cieľom takýchto volaní je vylákať od ľudí rôzne údaje, či peniaze a to aj pod možnou hrozbou používania zastrašovacích techník. Poskytla aj viaceré praktické rady verejnosti, čo majú ľudia robiť, ak vám takýto podvodník zatelefonuje:
✅ Ihneď tento hovor zložte, s podvodníkmi v žiadnom prípade ďalej nekomunikujte.
✅ Osobám na druhej strane neposkytujte žiadne osobné údaje.
✅ Ak vám viackrát volajú z rovnakého čísla, zablokujte si ho.
✅ Upozornite na číslo podvodníka a varujte ostatných.
✅ Povedzte o tom svojim známym, nech sa nenechajú nachytať.
✅ Ak sa náhodou stanete obeťou trestného činu, ihneď kontaktujte políciu.