Pozor na prevádzku GSM a UMTS opakovačov!

18.08.2011, Tlačová správa

     Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) na základe častých otázok verejnosti upozorňuje, že zlepšovanie pokrytia signálom mobilného operátora má svoje pravidlá. Nie je možné, aby si ktokoľvek zakúpil a následne bez povolenia od TÚ SR uviedol do prevádzky rádiové zariadenie GSM a UMTS opakovač (repeater), s cieľom zlepšenia pokrytia signálom mobilného operátora. Za prevádzku takéhoto zariadenia bez povolenia hrozí vysoká pokuta.
     Záujem o prevádzkovanie GSM a UMTS opakovačov majú občania a rôzne organizácie s cieľom zabezpečiť alebo zlepšiť pokrytie napr. rokovacích miestností, tunelov a iných miest. TÚ SR upozorňuje predajcov a používateľov týchto rádiových zariadení, že prevádzka GSM a UMTS opakovačov je v Slovenskej republike možná iba na základe individuálneho povolenia vydaného TÚ SR. Držiteľom takéhoto povolenia môžu byť operátori, ktorým bolo príslušné frekvenčné pásmo pridelené. Iná osoba môže získať povolenie za predpokladu, že sa preukáže súhlasným stanoviskom príslušného operátora, ktorého frekvencie by mal opakovač používať.
     TÚ SR podľa § 71 ods. ods. 3 písm. e) zákona č. 610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov uloží pokutu až do výšky 232 357 eur tomu, kto prevádzkuje rádiové zariadenie bez príslušného povolenia.