Pozor na unáhlené nákupy a neuvážené podpisovanie zmlúv

13.12.2007, Tlačová správa
Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) upozorňuje spotrebiteľov, aby nerobili unáhlené nákupy televízorov a aby bez dôkladného uváženia a poznania podmienok nepodpisovali zmluvy s poskytovateľmi telekomunikačných služieb. Podľa skúseností TÚ SR spotrebitelia najmä v predvianočnom období bez uváženia podpisujú zmluvy a nakupujú elektroniku, čo neskôr vedie k reklamáciám a v prípade neuznanej reklamácie k návrhu na mimosúdne riešenie sporu.

Pred uzavretím zmluvy o pripojení s podnikom („telekomunikačným operátorom“) je potrebné nielen dôkladne si prečítať zmluvu, ale aj dôkladne sa oboznámiť so všeobecnými podmienkami služby a tarifou („cenníkom“). V žiadnom prípade nie je možné spoliehať sa na informácie z reklamnej kampane a na ústne informácie predavačov, lebo tie sú neúplné a obvykle upozorňujú len na benefity danej služby. Neznalosť všetkých podmienok a cien vedie k nedorozumeniam medzi užívateľmi služieb a poskytovateľmi služieb, ktoré vedú k reklamáciám. V prípade, že reklamácia nie je uznaná, resp. užívateľ služby nie je spokojný s výsledkom reklamačného konania, tak sa obracia na TÚ SR, ktorý rieši vzniknutý spor mimosúdne. Aby sa spotrebiteľ vyhol takýmto problémom mal by sa pred uzavretím zmluvy oboznámiť s podmienkami zmluvy a zvážiť či a na ako dlho uzavrie zmluvu na dobu určitú. Odstúpenie od zmluvy uzavretej na dobu určitú je možné bez sankcií len v situáciách popísaných v zákone o elektronických komunikáciách.

Pred nákupom televízorov je potrebné si uvedomiť, že obvykle nejde o krátkodobú investíciu. Už niekoľko rokov je k dispozícii príjem TV programov zo satelitov v digitálnej kvalite (DVB-S), ďalej na viacerých miestach Slovenska je k dispozícii digitálna televízia prostredníctvom rôznych technológií (napr. DVB-C, IPTV, MVDS, digitálne MMDS) a najneskôr do konca roku 2012 bude ukončené terestriálne analógové TV vysielanie, ktoré úplne nahradí digitálne vysielanie (DVB-T). Aby si spotrebiteľ „plne vychutnal“ kvalitatívny rozdiel digitálneho vysielania je potrebné, aby mal televízor, ktorý mu tento rozdiel umožňuje vidieť. Nové televízory a Hi-Def projektory sú označované značkou „HD Ready“ príp. značkou „Full HD“. Televízory umožňujúce priamo príjem digitálneho terestriálneho TV vysielania (DVB-T) majú zabudovaný DVB-T tuner. K ostatným bude potrebné dokúpiť prídavné zariadenie. Operátori, ktorí poskytujú digitálnu televíziu prostredníctvom iných technológií (napr. DVB-C, IPTV, MVDS, digitálne MMDS) zabezpečujú prídavné zariadenie pre užívateľov svojich služieb sami. V prípade nákupu satelitného prijímača je potrebné vybrať si digitálny prijímač (označenie DVB-S) a v prípade záujmu o príjem platených programov musí tento mať potrebné dekódovacie zariadenie do ktorého sa vkladá prístupová karta.

Európska priemyselná asociácia EICTA, reprezentujúca sektory ICT a spotrebnej elektroniky definovala minimálne požiadavky, pri splnení ktorých môžu výrobcovia HDTV zobrazovacích jednotiek označiť svoje výrobky logom ''HD ready''. Uvedené označenie znamená pre výrobcov kvalitatívne odlíšenie od konkurenčných výrobkov a pre spotrebiteľov rýchlejšiu a jednoduchšiu orientáciu pri výbere Hi-Def televízorov, monitorov a projektorov. Modely s ešte vyšším rozlíšením sú zvyčajne označované ako „Full HD“.

V Bratislave 13. decembra 2007.