Pozor na využívanie služieb počas dovolenky v zahraničí

29.06.2009, Tlačová správa

     Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) upozorňuje občanov, ktorí budú využívať elektronické komunikačné („telekomunikačné“) služby počas dovolenky v zahraničí, aby boli obozretní. Pred začatím využívania služieb je potrebné oboznámiť sa so všeobecnými podmienkami služby a s tarifou („cenníkom“), čím sa predchádza nechceným prekvapeniam v podobe vysokého účtu a príp. iným nedorozumeniam s poskytovateľom služby.
     Pred cestou na dovolenku je potrebné ujasniť si svoje komunikačné potreby a podľa toho sa rozhodovať. Volanie z mobilného telefónu je vďaka regulácii každým rokom finančne dostupnejšie. Operátori pred letnou dovolenkovou sezónou navyše prichádzajú s rôznymi akciami. Preto je vhodné oboznámiť sa s ponukou „svojho“ operátora a vybrať si najvhodnejšie riešenie. Pred finálnym rozhodnutím sa neoplatí spoliehať len na reklamu a ústne informácie predajcov, ale dôkladne sa oboznámiť so všetkými podmienkami a cenami. Pri prekročení štátnej hranice operátor informuje užívateľa zaslaním automatickej SMS správy, že využíva roaming a zároveň mu poskytne základné informácie o cenách za poskytované služby. TÚ SR odporúča uchovať si túto správu pre prípad potreby. Časť dovolenkárov s veľkými komunikačnými potrebami sa rozhoduje, či využívať predplatené služby niektorého z „miestnych“ mobilných operátorov v navštívenej krajine. Tu je na mieste zvýšená obozretnosť aj z dôvodu jazykovej bariéry.
     Ak je služba poskytnutá nekvalitne alebo je nesprávne vyúčtovaná, tak je možné podať reklamáciu u operátora, s ktorým má užívateľ uzavretú zmluvu. Spôsob a termín podania reklamácie sú upravené v reklamačnom poriadku, ktorý je súčasťou všeobecných podmienok služby.
     Ak niekto nechce byť rušený, alebo z akéhokoľvek iného dôvodu nechce využívať mobilný telefón, tak na spojenie s domovom môže využiť napr. verejné telefónne automaty v navštívenej krajine. Hoci sa na telefonovanie z automatu v niektorých krajinách využívajú mince, inde žetóny, obľúbené je telefonovanie pomocou telefónnej karty. Telefónne karty na volanie zo zahraničia je možné zakúpiť aj doma, na Slovensku.