Pozvánka na pracovné stretnutie k verejnej konzultácii mapovania dostupnosti vysokorýchlostného širokopásmového pripojenia

1 info
19.10.2022, Základné informácie a teórie
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb v spolupráci s Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky pozýva na pracovné stretnutie k verejnej konzultácii a mapovaniu dostupnosti vysokorýchlostného širokopásmového pripojenia, ktoré sa uskutoční online 4. novembra 2022 od 9.30 do 11.30.

Po troch rokoch organizuje MIRRI SR ďalšie kolo verejnej konzultácie a mapovania pre prevádzkovateľov sietí elektronických komunikácii. Cieľom je získať informácie o aktuálnom a budúcom stave dostupnosti pokrytia adresných bodov vysokorýchlostným internetom.
V záujme zvyšovania konkurencieschopnosti a zlepšovania životných podmienok na Slovensku a v krajinách Európskej únie je jedným z dlhodobých cieľov zabezpečenie pokrytia územia a dostupnosti vysokorýchlostného pripojenia k internetu a pokrytia 5G pre všetkých obyvateľov EÚ – bez ohľadu na geografickú polohu ich domácností.
Tento cieľ vyplýva aj z oznámenia Európskej komisie z roku 2021 s názvom Digitálny kompas do roku 2030: Digitálne desaťročie na európsky spôsob. Dosiahnutie cieľov EÚ v oblasti pokrytia územia Slovenskej republiky prístupom k širokopásmovému pripojeniu si bude v súlade s Národným plánom širokopásmového pripojenia vyžadovať opatrenia z úrovne štátu. Jedným z nevyhnutných predpokladov na realizáciu opatrení sú detailné technické parametre a informácie o aktuálnom stave dostupnosti širokopásmového pripojenia a plánov rozvoja podnikov, ktoré pôsobia na trhu sietí elektronických komunikácii.
Keďže mapovanie a verejná konzultácia podobného charakteru sa naposledy uskutočnili v roku 2019, aktualizácia dát je nevyhnutná. Získané údaje sa použijú pri príprave financovania a realizácii vhodných intervenčných opatrení pre zlepšenie dostupnosti širokopásmového pripojenia v rámci vznikajúceho Broadband Competence Office (kancelária pre širokopásmové pripojenie).

Program pracovného stretnutia k mapovaniu a verejnej konzultácii: