Pozvánka na pracovné stretnutie

16.01.2013, Tlačová správa

     Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (TÚ SR) pozýva odbornú verejnosť na pracovné stretnutie, ktoré sa bude konať v súvislosti s prípravou podmienok prevádzky pre frekvenčné pásma 3,7 GHz a 3,5 GHz. Stretnutie sa uskutoční v sídle TÚ SR na Továrenskej ulici č. 7, v Bratislave, 23. januára 2013. Začiatok stretnutia bude o 9.00 h. Predpokladané ukončenie o 12.00 hod.

Program: 

- Prezentácia vyhodnotenia verejnej konzultácie k prílohe k Plánu využívania frekvenčného spektra pre pásmo 3,7 GHz.
- Diskusia k problematike frekvenčného pásma 3,7 GHz.
- Diskusia k problematike frekvenčného pásma 3,5 GHz.

     Počet miest je obmedzený. Účasť je potrebné potvrdiť elektronicky na adrese marek.petruska@teleoff.gov.sk do 21.1.2013.