Pozvánka na verejné vypočutia v rámci príprav štúdií uskutočniteľnosti

verejne_vypocutie
16.11.2018, Tlačové vyhlásenie, stanovisko
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) pozýva odbornú aj laickú verejnosť na verejné vypočutie v rámci príprav štúdie uskutočniteľnosti projektu rozvoja IS elektronických služieb RÚ, ktoré sa uskutoční
 
dňa 26. novembra 2018 o 10:00 h v zasadacej miestnosti na 2. poschodí v sídle Regulačného úradu, Továrenská 7, Bratislava.
 
Štúdia uskutočniteľnosti je dostupná v Centrálnom metainformačnom systéme verejnej správy (Meta IS) na https://metais.finance.gov.sk/studia/detail/35f79cf2-e2f4-4afd-a566-e5acdfbf2294?tab=basicForm        
 
  
RÚ pozýva odbornú aj laickú verejnosť na verejné vypočutie v rámci príprav štúdie uskutočniteľnosti monitorovacieho systému pre reguláciu a štátny dohľad (MSRŠD), ktoré sa uskutoční
 
dňa 26. novembra 2018 o 14:00 h v zasadacej miestnosti na 2. poschodí v sídle Regulačného úradu, Továrenská 7, Bratislava.
 
Štúdia uskutočniteľnosti je dostupná v Centrálnom metainformačnom systéme verejnej správy (Meta IS) na https://metais.finance.gov.sk/studia/detail/99874ac3-79b1-4555-abd0-c24124f1e890?tab=basicForm       
 

Vašu účasť prosíme potvrďte do 22.11.2018 na adrese: roman.vavro@teleoff.gov.sk
 
Svoje pripomienky k Štúdii uskutočniteľnosti prosím zaznačte v tomto dotazníku (.xlsx) alebo vo formáte .ods do 23.11.2018 a zašlite na emailovú adresu ivan.martyak@teleoff.gov.sk