Pozvánka na workshop

31.01.2012, Tlačová správa

     Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (TÚ SR) pozýva odbornú verejnosť na workshop k príprave určenia poskytovateľa/poskytovateľov univerzálnej služby na území Slovenskej republiky a k uloženiu povinností podľa § 50. ods. 2 písm. a) až f) zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách. Vzhľadom na prejavený záujem sa workshop  bude konať 2. februára 2012 o 10,00 h. na novom mieste - v zasadačke KMS Hviezdoslavov.