Pracovná verzia aukčného poriadku

12.08.2013, Tlačová správa

     Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) zverejnil na svojej internetovej stránke /data/files/35021.pdf pracovnú verziu aukčného poriadku. Aukčný poriadok bude špecifikovať pravidlá pripravovanej elektronickej aukcie. Pracovná verzia aukčného poriadku okrem iného rozpracováva, aké rozhodnutie môže prijať TÚ SR v prípade mimoriadnych udalostí, definuje akého konania sa majú zdržať účastníci aukcie, určuje pravidlá jednotlivých kôl aukcie a upravuje stanovenie víťazných ponúk.