Pracovné stretnutie k podmienkam pre pásmo 3,7 GHz

13.12.2013, Tlačová správa

     Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) pozýva všetkých prispievateľov do verejnej konzultácie na pracovné stretnutie k príprave podmienok pre frekvenčné pásmo 3,7 GHz. Program: a) prezentácia vyhodnotenia verejnej konzultácie k prílohe k Plánu využívania frekvenčného spektra pre pásmo 3,7 GHz, b) diskusia k problematike frekvenčného pásma 3,7 GHz. Stretnutie sa uskutoční v sídle TÚ SR na Továrenskej ulici č. 7, v Bratislave, v zasadačke úradu na 2. poschodí, 18. decembra 2013. Začiatok stretnutia bude o 9:00 hod. Predpokladané ukončenie o 12:00 hod.