Pre médiá

Mgr. Adriana Volfová
vedúca tlačovo – informačného oddelenia a hovorkyňa
tel.: +421 911 103 170
e-mail: adriana.volfova@teleoff.gov.sk




Kontakt pre web, sociálne siete a Vestník:
e-mail: simona.hyrava@teleoff.gov.sk