Pre začínajúcich CB

 • Pred prvým zapnutím rádiostanice sa dôsledne oboznámte s podmienkami všeobecného povolenia, ktoré sú záväzné.
 • Ak chcete začať vysielať, zistite či je kanál voľný. Zisťovanie, či je kanál voľný sa obyčajne robí odposluchom a otázkou "Je frekvencia voľná" alebo laicky "Je kanál voľný? " Takto predídete zbytočnému rušeniu už prebiehajúceho spojenia.
 • Pri volaní výzvy určenej všetkým sa používa volanie - výzva všetkým, alebo všeobecná výzva zo stanice ... a uvedie sa vlastný volací znak.
 • Pri volaní konkrétnej stanice, uvádzajte najskôr volací znak volanej stanice a až potom vlastný volací znak.
 • Pri nadväzovaní spojenia sa vymieňajú tieto základné údaje: report, meno, a miesto odkiaľ stanica vysiela ( Bratislava, Košice, Trenčín atď. )
 • Report je subjektívne hodnotenie príjmu stanice. Pri tomto hodnotení sa používa systém RS.

R znamená čitateľnosť (z angl. readability) udáva sa v číslach:

 1. úplne nečitateľné
 2. občas čitateľné
 3. obtiažne čitateľné
 4. čitateľné
 5. dokonale čitateľné

S - sila (z angl. strength)

 1. signál na hranici počuteľnosti
 2. veľmi slabý signál
 3. slabý signál
 4. prijateľný signál
 5. takmer dobrý signál
 6. dobrý signál
 7. stredne silný signál
 8. silný signál
 9. mimoriadne silný signál
 • Do prebiehajúceho spojenia sa vstupuje slovom " brejk ".