Pred nechceným volaním na „audiotexové“ čísla sú občania chránení

27.10.2015, Tlačová správa

     Posledné dni sa slovenské médiá venujú rôznym súťažiam v televíziách, ktoré jeden z divákov na základe ním vykonanej analýzy označil za podvodné. Podstatou súťaží sú jednoduché otázky, na ktoré súťažiaci divák odpovedá telefonicky volaním na číslo so zvýšenou tarifou (tzv. audiotexové číslo). Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) urobil také opatrenia, že od 1.1.2015 sa už nestáva, aby niekto omylom, nechcene, bez toho aby si toho bol vedomý, pretelefonoval vysokú sumu pri volaniach na rôzne súťaže, hlasovanie, veštenie a pod. Podozrenia z podvodu riešia orgány činné v trestnom konaní, ktoré podľa zákona o elektronických komunikáciách môžu zabrániť podvodnému konaniu alebo zneužitiu tak, že uložia telekomunikačným operátorom, aby zablokovali prístup k číslam alebo službám a zadržali platby za ne.
     RÚ a ďalšie štátne orgány už v minulosti upozorňovali občanov, aby sa pred takýmto volaním dôkladne oboznámili s podmienkami súťaže a s cenou volania. Najviac ohrozenými skupinami občanov sú deti a starší ľudia. Už pred cca rokom Rada pre vysielanie a retransmisiu (RVR) a česká Rada pro rozhlasové a televizní vysílaní spoločne varovali divákov pred podvodnými televíznymi súťažami. RVR následne za takéto televízne súťaže ukladala pokuty. RÚ sa neuspokojil len s upozorňovaním občanov, ale urobil konkrétne kroky, ktorými sa predchádza šoku volajúcich z vysokého účtu, ku ktorým by dochádzalo po nechcených volaniach na služby so zvýšenou tarifou. Podľa povinností, ktoré RÚ uložil telefónnym operátorom pred volaním na službu so zvýšenou tarifou sa okamžite pred spojením volania spustí oznámenie v slovenskom jazyku s informáciou o tom, že volajúci účastník volá na službu so zvýšenou tarifou a volajúci môže hovor ešte pred tarifikáciou ukončiť. Čísla so zvýšenou tarifou sú čísla z množín (0)900 xxxxxx, (0)97x xxxxxx a (0)98x xxxxxx. Ak sa niekto napr. obáva, že jeho telefón by mohol byť zneužitý na takéto volanie, tak si môže u svojho telefónneho operátora dať bez poplatku zablokovať odchádzajúce volania, SMS alebo služby multimediálnych správ (MMS) na tieto čísla.