Predaj SIM kariet (aj predplatených) má svoje pravidlá

11.10.2016, Tlačová správa
     V médiách sa objavila správa, že páchatelia parížskych a bruselských atentátov použili predplatené SIM karty do mobilných telefónov, ktoré kúpili prostredníctvom tretej osoby v inej krajine. Treťou osobou mal byť podľa medializovaných informácií bezdomovec. V tejto súvislosti vznikli otázky súvisiace s predplatenými službami (predplatenými SIM kartami) mobilných operátorov na Slovensku. Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) vysvetľuje, že platný zákon upravuje práva a povinnosti mobilných operátorov tak, aby bolo možné overiť identitu záujemcu, odmietnuť uzavrieť s ním zmluvu (neaktivovať mu SIM kartu) a prerušiť alebo obmedziť poskytovanie služieb z dôvodu ich zneužívania.
     Telekomunikační operátori majú podľa zákona o elektronických komunikáciách povinnosť pri uzatváraní zmluvy získavať a overovať údaje účastníka vrátane účastníka používajúceho predplatené služby operátora, t.j. získavať a overovať údaje účastníka pri aktivácii predplatených SIM kariet. Operátori majú právo pri tejto príležitosti požadovať predloženie preukazu totožnosti, odčítať z neho údaje elektronickými prostriedkami a vyhotoviť si jeho kópiu. Osoby bez domova mávajú problém predložiť platný preukaz totožnosti. Telekomunikační operátori majú podľa zákona právo odmietnuť uzavretie zmluvy (neaktivovať predplatenú SIM kartu) pokiaľ záujemca o služby nedáva záruku, že bude dodržiavať zmluvu preto, že je dlžníkom operátora alebo iného operátora alebo niektorý operátor odstúpil alebo vypovedal s ním zmluvu alebo sa nachádza v zozname dlžníkov, napríklad z dôvodu neuhradenej pohľadávky voči Sociálnej poisťovni. U osôb, ktoré bývajú zneužívané na takýto nákup SIM kariet, je veľmi pravdepodobné, že nebudú dávať záruku dodržiavania zmluvy. Operátori majú okrem toho právo dočasne prerušiť alebo obmedziť poskytovanie verejnej služby z dôvodu jej zneužívania alebo porušenia zmluvných podmienok zo strany účastníka.
 
Upozornenie: RÚ nemá v kompetencii poskytovať záväzný výklad zákona. Informácie uvedené v tejto správe sú právne nezáväzným názorom RÚ.